üyelik - şahıslar için

Tüzel kişilerin (şirketler) İZKEB üyeliği için, üyelik dilekçesi doldurulup, aşağıdaki  belgelerle beraber kurumumuza teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 1. 2 adet fotoğraf
 2. Nüfus  fotokopisi
 3. İkametgah Belgesi
 4. Çiftçilik  Belgesi (Ziraat Odasından)
 5. Giriş aidatını  ve  2016  yılı  üyelik  aidatını  Ziraat Bankası  Yeni Girne  Şubesi(2081)  nezdindeki  53219352-5008 no’lu  İzmir İli Kırmızı Et Üreticileri Birliğinde adına kayıtlı hesaba yatırarak (300 TL)  dekontu getirmesi gerekir.
 6. Ziraat Bankasına ait IBAN numarası dekontu.
 7. İşletme tescil belgesi

Üyelik dilekçesini açmak için tıklayınız.

üyelik - şirketler için

Şahısların İZKEB üyeliği için, üyelik dilekçesi doldurulup, aşağıdaki  belgelerle beraber kurumumuza teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 1. Nüfus fotokopisi( Şirket Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kişinin)
 2. Nüfus Cüzdan Sureti(Muhtardan onaylı)(Şirket Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kişinin)
 3. İkametgah Belgesi(Şirket Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kişinin)
 4. Çiftçilik Belgesi (Ziraat Odasından)
 5. İşletme Tescil Belgesi
 6. Ziraat Bankası Iban Numaranız
 7. 2 adet fotoğraf
 8. Ticaret Sicil gazetesi
 9. Faaliyet Belgesi
 10. İmza Sirküleri(noter onaylı)
 11. Şirket Yönetim Kurulu tarafından şirketi İzmir İli Kırmızı Et Üreticileri Birliğinde temsil ve ilzamı ile ilgili alınan kararın noter onaylı sureti veya aslı
 12. Giriş aidatını ve 2016 üyelik aidatını Ziraat Bankası Yeni Girne Şubesi(2081) nezdindeki 53219352-5008 no’lu İzmir İli Kırmızı Et Üreticileri Birliğinde adına kayıtlı hesaba yatırarak(600TL) dekontu getirmesi gerekir.

Üyelik dilekçesini açmak için tıklayınız.

Soğukkuyu Mah. 1847/14 Sokak No:3/2 Bayraklı - İzmir        Tel: +90.232.363 63 84        Faks: +90.232.363 43 13         e-Posta: info@izkeb.org.tr